دانشگاه صنعتی ارومیه دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ....html

جستجو

لیست منابع و اطلاعات علمی | دانشگاه ارومیه

 • لیست منابع و اطلاعات علمی | دانشگاه ارومیه
 • جستجو

لیست منابع و اطلاعات علمی | دانشگاه ارومیه

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی ارومیه

 • دانشگاه صنعتی ارومیه
 • جستجو

دانشگاه صنعتی ارومیه

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی

 • دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی
 • جستجو

دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی ارومیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • دانشگاه صنعتی ارومیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 • جستجو

دانشگاه صنعتی ارومیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمایش سایت

رشته های تحصیلی - دانشگاه صنعتی ارومیه

 • رشته های تحصیلی - دانشگاه صنعتی ارومیه
 • جستجو

رشته های تحصیلی - دانشگاه صنعتی ارومیه

نمایش سایت

دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه صنعتی ارومیه

 • دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه صنعتی ارومیه
 • جستجو

دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه صنعتی ارومیه

نمایش سایت

it.uut.ac.ir - دانشگاه صنعتی ارومیه - دانشکده مهندسی ...

 • it.uut.ac.ir - دانشگاه صنعتی ارومیه - دانشکده مهندسی ...
 • جستجو

it.uut.ac.ir - دانشگاه صنعتی ارومیه - دانشکده مهندسی ...

نمایش سایت

دانشکده مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

 • دانشکده مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات
 • جستجو

دانشکده مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

نمایش سایت

Home | دانشگاه ارومیه

Home | دانشگاه ارومیه

نمایش سایت

رشته مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه علم و صنعت …

 • رشته مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه علم و صنعت …
 • جستجو

رشته مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه علم و صنعت …

نمایش سایت

صفحات - دانشگاه صنعتی ارومیه

 • صفحات - دانشگاه صنعتی ارومیه
 • جستجو

صفحات - دانشگاه صنعتی ارومیه

نمایش سایت

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

 • گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
 • جستجو

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

نمایش سایت

Home | دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

 • Home | دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
 • جستجو

Home | دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

نمایش سایت

HOME | دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

 • HOME | دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
 • جستجو

HOME | دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

نمایش سایت

دکتر روح الله احمدی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده ...

 • دکتر روح الله احمدی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده ...
 • جستجو

دکتر روح الله احمدی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده ...

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی اصفهان

 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جستجو

دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایش سایت

آشنایی با دانشگاه صنعتی ارومیه

 • آشنایی با دانشگاه صنعتی ارومیه
 • جستجو

آشنایی با دانشگاه صنعتی ارومیه

نمایش سایت

‫دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...

 • ‫دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...
 • جستجو

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...

نمایش سایت

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • جستجو

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمایش سایت

نرم افزار و فناوری اطلاعات | دانشکده برق و کامپیوتر

 • نرم افزار و فناوری اطلاعات | دانشکده برق و کامپیوتر
 • جستجو

نرم افزار و فناوری اطلاعات | دانشکده برق و کامپیوتر

نمایش سایت

مقایسه دانشگاه رازی کرمانشاه، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی ...

 • مقایسه دانشگاه رازی کرمانشاه، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی ...
 • جستجو

مقایسه دانشگاه رازی کرمانشاه، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی ...

نمایش سایت

جشن سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی …

 • جشن سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی …
 • جستجو

جشن سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی

نمایش سایت

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

 • گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
 • جستجو

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

نمایش سایت

‫دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...

 • ‫دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...
 • جستجو

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...

نمایش سایت

کلاس جبرانی :: گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه …

 • کلاس جبرانی :: گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه …
 • جستجو

کلاس جبرانی :: گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی شریف - خانه

 • دانشگاه صنعتی شریف - خانه
 • جستجو

دانشگاه صنعتی شریف - خانه

نمایش سایت

فهرست دانشگاه‌های ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • فهرست دانشگاه‌های ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 • جستجو

فهرست دانشگاه‌های ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمایش سایت

Amirkabir University of Technology - Tehran Polytechnic

 • Amirkabir University of Technology - Tehran Polytechnic
 • جستجو

Amirkabir University of Technology - Tehran Polytechnic

نمایش سایت

رزومه | دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • رزومه | دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • جستجو

رزومه | دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمایش سایت

دانشکده مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی اصفهان

 • دانشکده مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جستجو

دانشکده مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی اصفهان

 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جستجو

دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایش سایت

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

نمایش سایت

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...

 • دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...
 • جستجو

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ...

نمایش سایت

دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

نمایش سایت

رزومه | دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

 • رزومه | دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
 • جستجو

رزومه | دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

نمایش سایت