دانشگاه صنعتی ارومیه معاونت آموزشی و پژوهشی

جستجو

دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی

 • دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی
 • جستجو

دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی

 • دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی
 • جستجو

دانشگاه صنعتی ارومیه - معاونت آموزشی و پژوهشی

نمایش سایت

Home | معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

 • Home | معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه
 • جستجو

Home | معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی ارومیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • دانشگاه صنعتی ارومیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 • جستجو

دانشگاه صنعتی ارومیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمایش سایت

معاونت پژوهشی | دانشگاه کردستان

 • معاونت پژوهشی | دانشگاه کردستان
 • جستجو

معاونت پژوهشی | دانشگاه کردستان

نمایش سایت

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • جستجو

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی کرمانشاهمقالات و طرح های پژوهشی » دانشگاه ...

 • دانشگاه صنعتی کرمانشاهمقالات و طرح های پژوهشی » دانشگاه ...
 • جستجو

دانشگاه صنعتی کرمانشاهمقالات و طرح های پژوهشی » دانشگاه ...

نمایش سایت

انتصاب دکتر سینا زرشکی به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ...

 • انتصاب دکتر سینا زرشکی به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ...
 • جستجو

انتصاب دکتر سینا زرشکی به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ...

نمایش سایت

صفحه اصلی معاونت آموزشی و پژوهشی - معاونت آموزشی و پژوهشی ...

 • صفحه اصلی معاونت آموزشی و پژوهشی - معاونت آموزشی و پژوهشی ...
 • جستجو

صفحه اصلی معاونت آموزشی و پژوهشی - معاونت آموزشی و پژوهشی ...

نمایش سایت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي

 • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي
 • جستجو

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي

نمایش سایت

نشست ریاست محترم دانشگاه ارومیه با معاونت محترم پژوهشی ...

 • نشست ریاست محترم دانشگاه ارومیه با معاونت محترم پژوهشی ...
 • جستجو

نشست ریاست محترم دانشگاه ارومیه با معاونت محترم پژوهشی ...

نمایش سایت

معاونت پژوهش و فناوری

 • معاونت پژوهش و فناوری
 • جستجو

معاونت پژوهش و فناوری

نمایش سایت

معاونت پژوهشی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | دانشگاه علوم ...

 • معاونت پژوهشی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | دانشگاه علوم ...
 • جستجو

معاونت پژوهشی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | دانشگاه علوم ...

نمایش سایت

تارنمای آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک - صفحه اصلی

 • تارنمای آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک - صفحه اصلی
 • جستجو

تارنمای آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک - صفحه اصلی

نمایش سایت

مجلات SCOPUS | معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

 • مجلات SCOPUS | معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه
 • جستجو

مجلات SCOPUS | معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

نمایش سایت

اولویتهای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی 96 ...

 • اولویتهای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی 96 ...
 • جستجو

اولویتهای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی 96 ...

نمایش سایت

معاونت پژوهشی و فناوری - shahroodut.ac.ir

 • معاونت پژوهشی و فناوری - shahroodut.ac.ir
 • جستجو

معاونت پژوهشی و فناوری - shahroodut.ac.ir

نمایش سایت

نشریات آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف تهران - سامانه ...

 • نشریات آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف تهران - سامانه ...
 • جستجو

نشریات آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف تهران - سامانه ...

نمایش سایت

معاونت پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 • معاونت پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
 • جستجو

معاونت پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

نمایش سایت

مرکز پژوهشی آپا - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مرکز پژوهشی آپا - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • جستجو

مرکز پژوهشی آپا - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمایش سایت

معرفی معاونت | معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

 • معرفی معاونت | معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه
 • جستجو

معرفی معاونت | معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

نمایش سایت

Home | معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

 • Home | معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه
 • جستجو

Home | معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

نمایش سایت

انتصاب دکتر نقی زاده به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ...

 • انتصاب دکتر نقی زاده به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ...
 • جستجو

انتصاب دکتر نقی زاده به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ...

نمایش سایت

حوزه ها - دانشگاه آزاد اسلامی ...

 • حوزه ها - دانشگاه آزاد اسلامی ...
 • جستجو

حوزه ها - دانشگاه آزاد اسلامی ...

نمایش سایت

دانشگاه صنعتي بيرجند

 • دانشگاه صنعتي بيرجند
 • جستجو

دانشگاه صنعتي بيرجند

نمایش سایت

معاونت پژوهشی - دانشگاه ... - ut.ac.ir

 • معاونت پژوهشی - دانشگاه ... - ut.ac.ir
 • جستجو

معاونت پژوهشی - دانشگاه ... - ut.ac.ir

نمایش سایت

معاونت پژوهش و فناوری

 • معاونت پژوهش و فناوری
 • جستجو

معاونت پژوهش و فناوری

نمایش سایت

Home | دانشگاه ارومیه

Home | دانشگاه ارومیه

نمایش سایت

دانشگاه صنعتی اصفهان

 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جستجو

دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایش سایت

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي

 • معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي
 • جستجو

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي

نمایش سایت

صفحه نخست-معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...

 • صفحه نخست-معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...
 • جستجو

صفحه نخست-معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...

نمایش سایت

فراخوان معاونت پژوهشی دانشگاه برای تشکیل قطب علمی ...

 • فراخوان معاونت پژوهشی دانشگاه برای تشکیل قطب علمی ...
 • جستجو

فراخوان معاونت پژوهشی دانشگاه برای تشکیل قطب علمی ...

نمایش سایت

صفحه اصلی - rvp.iau.ir

صفحه اصلی - rvp.iau.ir

نمایش سایت