جستجو

  • 3572

بعد از مدت ها دوری به خاطر مشکلات کاری و شخصی و به خصوص دوری چندین ماهه از کوهنوردی به خاطر عملی که بر روی زانوم انجام دادم ، در سال جدید تصمیم گرفتم با مرور خاطرات گذشته یاد آن روزگاران را زنده کنم و غبار از این خاطرات و در کنار دوستان بودن را بزدایم .

امیدوارم در سال جدید و در کنار دوستان خوبم دوباره به صعودهای خود ادامه دهیم .

با توجه به حجم بالای تصاویر و راحتی دوستان عکسها در سه پست جداگانه ارائه می گردد ...

با تشکر

منبع