صفحه اصلی - سازمان فناوری اطلاعات ایران

جستجو

صفحه اصلی - سازمان فناوری اطلاعات ایران

  • 1651

طی دو سال گذشته از حضور مهندس جهرمی در شرکت ارتباطات زیرساخت، نقش خوب و موثری در توسعه دولت الکترونیکی و  خصوصا شبکه ملی اطلاعات داشته اند. ادامه مطلب

منبع