آی اپل سنتر | اپل - اخبار اپل و آیفون

جستجو

آی اپل سنتر | اپل - اخبار اپل و آیفون

  • 2659

رابطه اپل و آمریکا : این موضوع عاطفی است

نمی‌توانیم بدون آن‌ها زندگی کنیم...بر اساس تحقیق جدیدی که در سال 2017 توسط MBLM در مورد برندها انجام گرفته، ارتباط عاطفی میان اپل و مصرف‌کنندگان آمریکایی، بیشتر از سایر برندها می‌باشد.محققین می‌گویند: «اپل به عنوان یکی از بالاترین برندهای ما محسوب می‌گردد».بر اساس پرسش‌هایی که با حضور 6 هزار نفر ...

منبع