دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - صفحه اصلی

جستجو

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - صفحه اصلی

  • 304

 

جزییات اقدامات حوزه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی/ بهره برداری از طرح ها و سامانه های متعدد در سه سال اخیر

 

تصویر مطلب جزییات اقدامات حوزه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی/ بهره برداری از طرح ها و سامانه های متعدد در سه سال اخیر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در این اداره کل گفت: بهره برداری از 38 سامانه و نرم افزار جدید، بهره برداری از طرح شبکه یکپارچه مکاتبات اداری دانشگاه آزاد اسلامی (شیماد)از طریق یک ساختار متمرکز و تبادل بیش از 6 هزار مکاتبه در سطح سازمان مرکزی در هر روزکاری از مهمترین اقدامات انجام شده توسط حوزه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است.

مطالعه بیشتر...

منبع