فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

جستجو

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

  • 545

منابع درس مبانی رایانش امن – دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین

نیمسال دوم 1395 – زمان برگزاری چهارشنبه ها و پنج شنبه ها

منابع در کانال تلگرام نیز در دسترس می باشد

https://telegram.me/najafy1

 منابع درس را از گروه تلگرامی معرفی شده دانلود بنمائید

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

هفته 9

هفته 10

هفته 11

هفته 12

هفته 13

هفته 14

هفته15

هفته 16

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل  1

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

فایل 2

تمرین 30 فروردین :  رایاناش امن
مکانیزم احراز اصالت در کنترل دسترسی gmail , yahoo,live,MSN,fb را با همدیگر مقایسه کنید.مهلت ارسال 15  اردیبهشت

تکلیف 11 :  باج افزارها و  تمهیدات و نحوه مقابله با انها ، ابزارها و روشها ( دو نفره - مهلت ارسال 22 خرداد - دو نمونه از باج افزارهای اخیر )

تکلیف 12 : نهادها و مراکز مرتبط با امنیت در فضای سایبر ( دو نفره - مهلت ارسال 20 خرداد - دو نمونه آپا  ، افتا )

تکلیف 13 : تهیه سناریویی برای آزمون نفوذ پذیری مرکز داده  دانشگاه الف ( دو نفره - مهلت ارسال 22 خرداد - ذکر و توصیف حداقل سه نمونه تست   )

تکلیف 14 : تهیه سناریویی برای پیاده سازی استاندارد امنیتی  27001 ایزو در دانشگاه  ( دو نفره - مهلت ارسال 26 خرداد  )

تکلیف 15 : توصیف ماژول های امنیتی مورد استفاده برای مقابله با تهاجم   DDos

( دو نفره - مهلت 28 خرداد )

تکلیف 16 :در مبحث  Secure Computing Network عبارت زیر را توصیف نمائید

  • Key Objective Goal Strategy Tactics
  • security awareness training Process

NAC, VPN, LDAP, WPA

 Secure Computing for the Internet of Things, Internet of Everything, Web of Things, and Hyperconnectivity
Secure Hybrid Delivery Architecture

مهلت ارسال تکالیف 17 الی 20 فقط تاپایان 30 خرداد می باشد پاسخها فقط  و فقط به ایمیل najafy11@gmail.com ارسال شود والا ترتیب اثر داده نخواهد شد 

 

تکلیف 17 :استراتژیهای سازمانی مرتبط با مباحث رایانش امن

تکلیف 18 : توصیف روش رمزنگاری کوانتومی و پست - کوانتمی

تکلیف 19 : توصیف رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت ‏های آشوبی

تکلیف 20 :  مفهوم  اصطلاحات  تمایزناپذیری رمز  ، سیستم رمزنگاری RSA

 

نمونه سوالات تشریحی را در ادامه ملاحظه بنمائید


منبع