عکس باورنکردنی یک دختر بی حجاب در تهران | ساتین

جستجو

عکس باورنکردنی یک دختر بی حجاب در تهران | ساتین

  • 3622

بسیاری از افراد نحوه پوشش و حجاب را یک مسئله شخصی می دانند و بر این باور اند که چگونگی پوشش و حجاب من، ربطی به دیگران ندارد و امری کاملاً شخصی بوده و به خودم مربوط است .آیا واقعاً همین طور است ؟
رفتار انسان ها در عرصه اجتماع، متقابلاً بر روی دیگر انسان ها تأثیر می گذارد و هیچ انسانی حق ندارد به دیگران آزار رساند و حقوق آنان را پایمال کند.
کسی حق ندارد دیگران را مجروح کند ، کسی حق ندارد اموال دیگران را بدزدد ، کسی حق ندارد به دیگران فحش و ناسزا بگوید و….
پوشش و حجاب دختران و پسرانی که در عرصه اجتماع حاضر می شوند به طور مستقیم بر روی دیگران تأثیر می گذارد . یعنی این طور نیست که نتایج و پیامدهای پوشش یک شخص تنها منحصر در خود شخص باشد بلکه دیگران و جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.
لذا از این قرار است که تمامی انسان ها سعی می کنند منظّم و آراسته در عرصه اجتماع حاضر شوند و با متانت و ادب رفتار کنند چرا که پوشش ، حجاب و رفتار و کردار ما در جامعه و نظر دیگران تأثیر گذار است.
آراسته بودن و منظّم بودن از اصول ثابت عقلانی است که در همه جای جهان مورد قبول مردم است و در دین مبین اسلام نیز به نظم و آراستگی بسیار سفارش شده است.
اما این طور نیست که هر کسی خواست منظم و آراسته باشد بایستی حتماً آرایش کرده باشد و از لباس های تنگ و چسبان آن چنانی استفاده کند و جلب توجه کند و در اجتماع عریان باشد . زیرا باعث ناهنجاری در جامع میشود

منبع