دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 تهران

جستجو

دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 تهران

  • 1843

برگزاری ورکشاپ طراحی و دوخت توسط استاد سرکار خانم رمضانی در غرفه واحد 20تهران،نمایشگاه بین المللی

منبع