Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,

جستجو

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,

  • 1011

There Are Three Things That Matter In Afghanistan Today.
Political Stability, Stability and Stability.
پارچه زیبای آفرین آفرین
و چند پارچه بسیار عالی از راحت فتح علی خان ، مومنه مست ا حسان و شماری دیگر از هنر مندان با استعداد جوان

تلویزیون نوین بهار
سخنرانی سر دبیر تلویزیون نوین بهار آقای اشرف شهکار


در آینده قریب ، معلومات بیشتر در مورد تلویزون بهار، خدمت کاربران گرامی سایت اخبار افغانستان ارائه خواهد شد

تلویزیون بهار، بصورت زنده


ویب سایت تلویزیون بهارAMERICAN SOLDIER FILM PROJECT


دوستان گرامی و هموطنان عزیز !

لطفآ به این دوست تان در پیروزی این پروژه هنری کمک کنید . برای ساختن فلم ذیل من از شما پول مطالبه نمی کنم. در جریان سالهای اخیر در افغانستان ، یک تعداد شخصیت ها ی هوشیار و پرکار ، توانسته اند یک مقدار سرمایه ، پس انداز کنند . متاسفانه پول اکثر آنها ، در یک یا چند حساب بانکی بصورت راکد باقیمانده است .

این پروژه فلم را که من با کمک یک تعداد افراد مسلکی در امریکا سازمان دهی کرده ام ، سرمایه گزاری دران خطر بسیار کم دارد . همچنان هر شخصی که دران سرمایه گذاری کند علاوه بر چانس قوی مفاد پولی ، لقب پرودوسر فلم را نیز کمایی میکند.

لطفآ اگر شما این چنین افراد هنر پرور را میشناسید که میتواند درین پروژه خوب سرمایه گذاری کند. با او حرف بزنید و این خواهش مرا به ایشان انتقال دهید که بما کمک کنند و چانس مفاد خالص را برای پول راکد خود نیز افزایش دهند. اگر شما آرزوی کمک را داشته با شید به آدرس ایمیل ذیل با هموطن تان تماس بگیرید یا بمن به نمره ذیل تلفون کنید :

mohsalim@gmail.com
1 (916) 992 3676

با عرض حرمت
سلیم مجازWE ARE LOOKING FOR INVESTORS

Dear Afghan and American friends,
American Soldier is the title of a feature film project. Please help this artistic project to be financed.

The budget of this project is $3M. We are looking now for two to three investors in order to raise around 50 percent of our budget, around $1,500.000.00 .
The movie will be shot in New Mexico. We are going to get around 30 % tax credit from State of New Mexico . Furthermore we have a serious possibility of foreign pre-sale . 70% of our investors money back would be guarantied on the date of signing of our film financing agreement.
If you know any Afghan or American investor, please contact me. We will give you a fair commission and a good credit in this artistic award wining film project.
Please contact me at, mohsalim@gmail.com
Best Regards
Moh SalimFILM FINANCING AGREEMENT

Our American Soldier Limited Liability Company (LLC) will sign an agreement similar to the following sample with our investor:

FILM FINANCING AGREEMENT

IMDb. page of AMERICAN SOLDIER


گرداننده سایت اخبار افغانستان ، داکتر محمد سلیم مجاز که حقوق دان است و تیزس دکتورای خود را در فرانسه در عرصه حقوق جزا و کریمینولوژی ، در باره روابط جرم و سینما نوشته است از سال ۲۰۱۰ میلادی به اینطرف مصروف فراگرفتن نوشتن فلمنامه و ساختن فلم های هنری است . اوبعد از مطالعه چندین کتاب و تعقیب کورس های تخصصی در مورد نوشتن فلمنامه وفلم گیری ، از سال ۲۰۱۲ تاکنون در ساختن چندین فلم کوتا ه سهم گرفته است .
ازین جمله ، در ذیل سه فلم کوتاه را بصورت کامل خدمت شما ارائه میکنیم . گرداننده این سایت در ساختن این فلم ها وظایف Executive Producer یا Producer و یا Production Assistant را به عهده داشت.

THE TWO GAMERS SHORT FILM

GOOD FORTUNE SHORT FILM

HARD TO FIND SHORT FILM

IMDb. Page of Moh Salim

داکتر محمد سلیم مجاز در فیستیوال بین المللی فیلم کن ، در فرانسه ، سال ۲۰۱۵ میلادی


AMERICAN SOLDIER

امریکایی سرگردان در توره بوره

امریکایی سرگردان در توره بوره عنوان پروژه یک فلم هنری است که فلمنامه آن توسط داکتر محمد سلیم مجاز با همکاری یک فلمنامه نویس امریکایی ستیوان شینک نوشته شده است این فلم هنری با همکاری سینما گران امریکایی ، افغانی و هندی تولید خواهدگردید و در سالون های سینما های تمام کشور های جهان ، به نمایش گذاشته خواهد شد. اخبار مربوط به پیشرفت این پروژه ، توسط سایت اخبار افغانستان و صفحه خاص این پروژه در فیس بوک تحت عنوان
AMERICAN SOLDIER
به اطلاع شما رسانیده خواهد شد
It's summer 2008.Ex-GI Jack Forester, gets back in Afghanistan to take revenge for his two best friends against Mullah Rabbani and other murderers of his friends.
While he was in a cave in Tora Bora, suddenly, an explosion has occurred which left two badly hurt survivors, Jack and a Taliban fighter Salaam Khan.
Jack has lost his sight while Salaam Khan has two foot rod through his leg. Though they were sworn enemies, now they must help each other to survive.
Later on, Jack falls in love with an Afghan girl,Rita Kapoor, who comes from an Afghan-Hindu family. Rita was a victim of Afghan Mujahideen freedom fighters, they sprayed acid on her face, injuring her deeply. However, there is no way for Jack to know of the burns on Ritas face as he is blind. Jack falls in love with Rita Kapoor because of who she is, not what she looks like.
توره بوره
Tora Bora

توره بوره عنوان سناریو یک فلم هنری است که توسط گرداننده این سایت ، دکتور محمد سلیم مجاز و نویسنده ورزیده امریکا استفن شینک ، نوشته شده است . نویسنده اصلی ، دکتور محمد سلیم مجاز، پنجسال قبل نوشتن این سناریو را آغاز کرد و پارسال با همکاری استفن شینک ، به پایان رسانید. هدف اصلی این سناریو ، ترمیم ، بهبود وتحکیم دوستی بین مردم افغانستان و مردم امریکا است. حکومت های امریکا از چهارده سال به اینطرف در افغانستان و سایر کشور های اسلامی ، اشتباهات بزرگی را مرتکب شده اند که موجب تقلیل شدید میزان محبوبیت امریکا در افغانستان ، کشور های اسلامی و تمام جهان گردیده است .مردم شریف و معصوم امریکا ، مسئول این اعمال اشتباه آمیز حکومت های امریکا نیستند. نویسندگان توره بوره ، داستان این سناریو را بمنظور ترمیم مجدد این خرابی های مقامات دولتی امریکا نوشته اند ، به مقصد ترمیم ، بهبود وتحکیم دوستی بین مردم افغانستان و مردم معصوم امریکا . نویسندگان ، با اراده استوار در تلاش اند تا با همکاری مشترک دو کمپنی تولید فلم امریکایی و هندی ، ازاین سناریو ، یک فلم هنری بزرگ ساخته شود.
در آینده نزدیک کمک های مالی مردم افغانستان و امریکا را از طریق اندی گو گو Indiegogo یا کیک ستارتر Kickstarter بمنظور حمایت ازین پروژه ، مطالبه خواهیم کرد.AMERICAN SOLDIER - Tora Bora
BEAT SHEET
خلاصه سناریوی فلم هنری توره بوره به زبان انگلیسی
منبع