جستجو

  • 3914

انتخابات 96، تخلف انتخاباتی، تخلف انتخابات 96، نتیجه انتخابات 96، ستاد رئیسی، تخلف در انتخابات 96، تخلفات انتخاباتی، شکایت پس از انتخابات، اعتراض رئیسی، اعتراض رئیسی به تخلفات انتخابات، اعتراض رئیسی شورای نگهبان، شورای نگهبان، تقلب انتخابات 96، اعتراض رئیسی به تخلفات انتخابات 96 در شورای نگهبان «بیشتر» بررسی می شود!

اعتراض رئیسی به تخلفات انتخابات 96، به شورای نگهبان رسیده و امروز سخنگوی این شورا خبر داده که اعضای شورای نگهبان خواستار رسیدگی و بررسی بیشتر اعتراض رئیسی به تخلفات انتخابات هستند. حالا باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان با مدارکی که ستاد رئیسی در اختیار او گذاشته، چه می کند؟

منبع