جستجو

  • 1758

عید فطر 96، عید فطر چه روزی است، تبریک عید فطر، نماز عید فطر، عید فطر 1396، عید فطر 96 چه روزی است، عید سعید فطر، روز عید چندشنبه است، تاریخ عید فطر، روز عید فطر، عید فطر 1396 چه روزی است، عیدفطر، تاریخ عید فطر 96، محدودیت های ترافیکی عید فطر، عید فطر یکشنبه، عید فطر دوشنبه، عید فطر 96 | محدودیت های ترافیکی عید فطر | اگر عید فطر روز یکشنبه باشد چه می شود؟!

عید فطر 96 | محدویت های ترافیکی تعطیلات عید فطر توسط پلیس راهور نیروی انتظامی اعلام شد. در اعلامیه پلیس راهور، دوشنبه روز عید فطر دانسته شده است، و محدودیت های ترافیکی برای این روز اعلام شده اند. البته در توضیح آمده که اگر عید فطر 96 روز یکشنبه باشد، همه محدودیت های ترافیکی به روز یکشنبه منتقل می شود.

منبع