جستجو

  • 1107

اخبار حوادث، روابط نامشروع، کلاهبرداری، زن سارق، زن جوان، روابط غیراخلاقی، زنی که با عکس ها و ویدئوهای غیراخلاقی خودش، از مردان کلاهبرداری می کرد!

این دختر چندین عکس از خودش به ایمیلم فرستاد و با این شگرد مرا بیشتر جذب خود کرد و پشت تلفن مدام می گفت که عاشق من شده است و می خواهد مرا هرچه سریعتر ببیند. من که تا آن لحظه با دختری صحبت نکرده بودم خام حرفهایش شدم و احساس کردم که عاشقش شده ام.

منبع