جستجو

  • 520

موبایل Galaxy S8 سامسونگ از جمله دیوایس هایی است که ظرافت زیادی در ساخت بدنه آن دیده می شود، این مسئله از یک جهت زیبایی دیوایس را دو چندان می کند اما از طرف دیگر باعث می شود که علی رغم تمهیدات اندیشیده شده امکان آسیب رسیدن به بدنه در حوادث احتمالی زیاد باشد. به نظر می آید که کره ای ها برای افرادی که می خواهند از این نظر خیال راحت تری داشته باشند راهکاری به اسم Galaxy S8 Active را در دست تهیه دارد.

منبع