جستجو

  • 3647

شاید نام Android Market برای بسیاری نا آشنا باشد، فروشگاه نرم افزار قدیمی گوگل که از حدود 5 سال قبل Play Store به عنوان جایگزین آن در اختیار کاربران قرار گرفته است. جالب اینجاست که در طول این سالها Android Market همچنان در حال کار بوده است و کاربران اندروید 2.1 و نسخه های قدیمی تر که امکان دسترسی به Play Store را ندارند از طریق آن نرم افزارهای جدید را دریافت یا نرم افزارهای موجود خود را به روز رسانی می نموده اند.

منبع