صفحه اول - BBC Persian meta name="description" content="سایت

جستجو

صفحه اول - BBC Persian meta name="description" content="سایت

  • 1107

پراگماتیسم ایرانی و وعده‌های ناممکن روحانی

پس از معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم، تحقق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی با تردیدهایی جدی مواجه شده. کابینه‌ رئیس‌جمهوری که در روزهای آخر انتخابات با موضع‌گیری‌های سیاسی رای بالایی کسب کرد، با هر توصیفی یک کابینه‌ غیر سیاسی خوانده می‌شود.

  • 14 اوت 2017 - 23 مرداد 1396
منبع