صفحه اول - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

جستجو

صفحه اول - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

  • 3951

افغان‌هایی از شرق تا غرب جهان برای کودکان افغانستان کتاب ترجمه می‌کنند

چندی است گروهی زیرِ نام "گهواره" به تازگی جهت فراهم کردن بستری برای پرورش فکریِ کودکان، در این زمینه شروع به فعالیت گسترده و حرفه‌ای کرده است. این نخستین بار است که عده‌ای نویسنده، مترجم، شاعر، طراح و نقاش به صورت جدی و متمرکز، به تألیف و ترجمه‌ کتاب کودک برای کودکان و نوجوانان افغانستان روی آورده‌اند.

  • 22 ژوئن 2017 - 01 تیر 1396
  • اظهارنظر
منبع