جستجو

صفحه اول - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

  • 1115

فاجعۀ خاموش زنان بی خانمان در افغانستان

زنان در افغانستان مقایسه با ۱۵ سال قبل وضعیت بهتری دارند. دختران جوان توانایی ورود به دانشگاه‌ها را یافته‌اند، زنان حق رأی دارند و حضور آن‌ها در نهادهای دولتی و خصوصی قابل اعتنا است. به موازات پیشرفتی که زنان در این سال‌ها داشته‌اند، اشکال متفاوتی از خشونت نیز بر آن‌ها اعمال شده است.

منبع