صفحه ایران - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

جستجو

صفحه ایران - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

  • 2717

ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران

ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران صبح سه شنبه اول فروردین در فرمانداری تهران آغاز شد. پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور نیز درباره آمار کلی ثبت نام‌ها در روز نخست گفت: از تعداد کل ثبت نام‌ها که ۱۶ هزار ۳۷۵ است شامل ۱۰ هزار و ۸۸ زن و ۱۵ هزار ۲۸۷ مرد است.

  • 21 مارس 2017 - 01 فروردین 1396
منبع