جستجو

  • 908

سرور های متچ ، فوتبال ، اسنایپ ، بانی جامپ و فان کم پیدا میشن

با کمک این لیست بروزشده می تونید بهترین و جدیدترین سرور های کانتراستریک 1.6 رو پیدا کنید

و شما میتونید در قسمت نظرات سرور خودتون رو با ارائه مشخصات کامل تبلیغ کنید

 

✅ ایپی سرور های مافیا 👇🏻

 

✔️MAFIA | Public #1 Server

📍IP : 10.48.9.70:27001

 

✔️MAFIA | Public #2 Server

📍IP : 10.48.9.70:27002

 

✔️MAFIA | Public #3 Server

📍IP : 10.48.9.71:27000

 

✔️MAFIA | Pro AwperS

📍IP : 10.48.9.70:27005

 

✔️MAFIA | Knife Server

📍IP : 10.48.9.70:27004

 

✔️MAFIA | jail break #1 Server

📍IP : 10.48.9.70:27013

 

🗣 MAFIA Team Speak

📍IP : 10.48.9.75:2000

✔️@MAFIA_CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لیست و وضعیت سرور های طـــهران گـــیمیــنگ 

P1.TGCS.ir:27014
Tehran-Gaming | FootBall Server
soccerjam 2 / 24  
P1.TGCS.ir:27015
Tehran-Gaming | Public Server
de_dust2 31 / 32  
P1.TGCS.ir:27016
Tehran-Gaming | AimAwp/Knife Server
awp_india 7 / 24  
P1.TGCS.ir:27017
Tehran-Gaming | DeathRun Server
deathrun_hybrid 3 / 28  
P1.TGCS.ir:27018
Tehran-Gaming | GunGame Server
gg_arenatexture_mt 20 / 32  
P1.TGCS.ir:27019
Tehran-Gaming | DeathMatch Server
de_dust2 0 / 32  
P1.TGCS.ir:27000
Rio3 #2 | Public Server [VIP GOLD]
de_dust2 30 / 32  
P1.TGCS.ir:27001
MAFIA | Public Server [FrienD'S]
de_dust2 7 / 28  
P1.TGCS.ir:27002
ARROW | Public Server
de_dust2 19 / 32  
P1.TGCS.ir:27003
Rio3 | Public Server [VIP GOLD]
de_dust2 29 / 32  
P1.TGCS.ir:27004
PRO BAX | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P1.TGCS.ir:27005
MAFIA | Pro Awpers [FrienD'S]
awp_india 10 / 26  
P1.TGCS.ir:27006
Warrior | Public Server
de_dust2 0 / 28  
P1.TGCS.ir:27007
Paidar_Gaming | Public Server
de_dust2 5 / 20  
P1.TGCS.ir:27008
.:Bax_-_BC!:. | Public Server
de_dust2 0 / 24  
P1.TGCS.ir:27009
Tehran-Gaming | Public Server [TopPlayer]
de_dust2 0 / 32  
P1.TGCS.ir:27010
IRAN CS-PRO | Public Server
de_dust2 9 / 32  
P1.TGCS.ir:27011
MAFIA B{A}X | AimAwp/Knife Server
awp_india 0 / 22  
P1.TGCS.ir:27012
v8v baX | DeathMatch Server
de_dust2 0 / 20  
P1.TGCS.ir:27013
MAFIA | Knife Server [FreinD'S]
35hp_2 0 / 20  
P1.TGCS.ir:27020
Tehran-Gaming #2 | Public Server
de_dust2 0 / 32  
P2.TGCS.ir:27000
UniX | Public Server
de_dust2 7 / 28  
P2.TGCS.ir:27001
-Cry~ | AimAwp/Knife Server
awp_india 0 / 18  
P2.TGCS.ir:27002
cs bax | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27003
Da[R]k | Public Server [VIP GOLD]
de_dust2 16 / 32  
P2.TGCS.ir:27004
MiXeR Dr | DeathRun Server
deathrun_bkm 1 / 20  
P2.TGCS.ir:27005
saheb azaman shahnan | Public Server
de_inferno 4 / 32  
P2.TGCS.ir:27006
Band e Aqrab | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27007
cskings | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27008
KHARMANE | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27009
PESbaz Bax | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27010
FBI | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27011
OxitoN | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27012
Lale Park Kidzy | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27013
S@H@ND B@X | AimAwp/Knife Server
awp_india 0 / 22  
P2.TGCS.ir:27014
Rio3 | AimAwp/Knife Server
awp_india 3 / 24  
P2.TGCS.ir:27015
ARROW | Public Server
de_dust2 0 / 32  
P2.TGCS.ir:27016
All IN | Public Server
de_dust2 2 / 20  
P2.TGCS.ir:27017
CrystaL | Public Server
de_dust2 0 / 20  
P2.TGCS.ir:27018
IRAN CS-PRO | AimAwp/Knife Server
awp_city 5 / 18   
M1.TGCS.ir:27000
OlaMp!C | Match Server
de_tuscan 11 / 20  
M1.TGCS.ir:27001
M[O]rPhInE3~ | Match Server
de_dust2 0 / 24  
M1.TGCS.ir:27002
.::WinStoN::. | Match Server
de_dust2 9 / 18  
M1.TGCS.ir:27003
ClassiC | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27004
SparTaN [-eSK] | Match Server
bhop_blocks 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27005
Kachalz | Match Server
de_mirage 12 / 18  
M1.TGCS.ir:27006
.::[L]ive::. | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27007
HeLiX MaTch Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27008
AStriX MatCh ServEr
de_dust2 0 / 24  
M1.TGCS.ir:27009
FrEE | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27010
G5 Bax | Shakh Server | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27011
Eazy-e | Match Server
de_nuke 0 / 20  
M1.TGCS.ir:27012
Ka[T]elPiLa | Match Server
de_dust2 0 / 24  
M1.TGCS.ir:27013
LaT O LoOT | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27014
[S]i[S]! | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27015
Nitro Event | Match Server
de_dust2 0 / 24  
M1.TGCS.ir:27016
ESC Gaming | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27017
Mir.InterNationaL | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27018
Old School | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M1.TGCS.ir:27019
.:EleMeNt:. | Match Server
de_train 11 / 18  
M1.TGCS.ir:27020
HeaTon | Match Server
de_inferno 12 / 20  
M1.TGCS.ir:27021
CLoNeR | Match Server
de_nuke 12 / 20  
M1.TGCS.ir:27022
[E]XTRA+ | Match Server
de_dust2 9 / 18  
M2.TGCS.ir:27000
UniX | Match Server
de_train 13 / 18  
M2.TGCS.ir:27001
Dota2 | Match Server
de_dust2 0 / 24  
M2.TGCS.ir:27002
L!NUX BAX | Match Server
bkz_toonworld 6 / 24  
M2.TGCS.ir:27003
RockStaR | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27004
REX | Match Server
de_dust2 0 / 24  
M2.TGCS.ir:27005
DeCoOoOoO | Match Server
de_dust2 2 / 18  
M2.TGCS.ir:27006
BinGo | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27007
ViRUS ( ARIZONA ) | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27008
WaRLoRD | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27009
GLORY BAX | Match Server
de_dust2 4 / 22  
M2.TGCS.ir:27010
Rio | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27011
p3ntagoN | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27012
Expendables | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27013
BoyCott | Match Server
de_dust2 0 / 24  
M2.TGCS.ir:27014
BilizaRd | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27015
ErShaD | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27016
24 Table | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27017
No.1 | ShaKh ServeR
de_nuke 0 / 20  
M2.TGCS.ir:27018
Ma[F]iA | Match Server
de_dust2 6 / 24  
M2.TGCS.ir:27019
{ World War } | Match Server
de_dust2 11 / 20  
M2.TGCS.ir:27020
HirkaN | Match Server
de_inferno 11 / 18  
M2.TGCS.ir:27021
RoMaNT!C | Match Server
de_dust2 0 / 20  
M2.TGCS.ir:27022
.::: C4 :::. | Match Server
de_dust2 0 / 18  
M2.TGCS.ir:27023
[F]ire | Match Server
de_dust2 0 / 20  
M2.TGCS.ir:27024
MeGa | T.A.S | Match Server
de_dust2 0 / 18  

 لیست و وضعیت سرور های آسیاگیم

  10.201.124.44:27015
ASia-Game.OrG | Public .::TOP PLaYer's ServeR::.
de_dust2 30 / 32
  10.201.124.44:27013
ASia-Game.OrG | Public #2 Server [New Style!]
de_dust2 0 / 32
  10.201.124.44:27022
ASia-Game.OrG | Public #3 Server [New Style!]
de_dust2 29 / 32
  10.201.124.44:27000
ArrowBax.iR | Public #1 Server [100%Fixed!]
de_dust2 31 / 32
  10.201.124.44:27011
Original Pro's | Special SerVeR
de_dust2 14 / 32
  10.201.124.44:23400
Ultra | Public #1 Server [TOP PLaYers]
de_train 27 / 32
  10.201.124.44:23500
Ultra | Public #2 Server [TOP PLaYers]
de_aztec 0 / 20
  10.201.124.44:44000
Rio | Public Server [TOP PLaYer's]
de_dust2 9 / 32
  10.201.124.44:27010
Ghosts Recon | Public Server [Free Vip]
de_dust2 12 / 20
  10.201.124.44:27500
Iran.Hero | Public Server [Free Vip Gold]
de_train 0 / 16
  10.201.124.44:23200
Westeros | Public Server
cs_italy 0 / 16
  10.201.124.44:29000
[L]eGends | Public Server [TOP PLaYer's]
de_nuke 0 / 16
  10.201.124.44:27700
Shadow Fighters | Public Server
de_nuke 0 / 16
  10.201.124.44:22100
Ghost Strike | Public Server
de_inferno 0 / 16
  10.201.124.44:27800
FCD | Public Server
de_aztec 0 / 25
  10.201.124.44:27600
Peyrovi Bax | Public Server
de_nuke 0 / 20
  10.201.124.44:28100
Pars-Gaming | Public Server
cs_italy 0 / 16
  10.201.124.44:28200
[P]ars [L]and | Public Server
cs_italy 0 / 16
  10.201.124.44:28300
WARZONE | Public Server
de_inferno 0 / 32
  10.201.124.44:22401
Ti[T]aN | Public Server
de_aztec 0 / 24
  10.201.124.44:28400
OxyGen | Public Server
cs_italy 0 / 16
  10.201.124.44:28500
IraniaN CS | Public Server [Free Vip]
de_inferno 0 / 16
  10.201.124.44:25700
Persian soil | Jailbreak Server
jail_4ever 11 / 16
  10.201.124.44:26710
Nazi team | Public Server
de_dust2 0 / 18
  10.201.124.44:28700
Mahabad Ct | Public Server
cs_italy 0 / 16
  10.201.124.44:28800
Professionals | Public Server
de_inferno 0 / 18
  10.201.124.44:23000
Power | Public Server
de_aztec 2 / 32
  10.201.124.44:23300
Iran Times | Public Server
cs_italy 0 / 20
  10.201.124.44:27003
[P]ars [P]layer | Public Server
de_dust2 10 / 32
  10.201.124.44:22300
MaKoraN | Public Server
de_dust2 0 / 32
  10.201.124.44:28600
Order [Of] Phoenix | Public Server
de_dust 0 / 20
  10.201.124.44:27018
ASia-Game.OrG | Aim-Awp-CTF Server
aim_deagle5 4 / 32
  10.201.124.44:28000
Csland-AsiA | Aim-Awp-KnF ServeR
35hp_2_slidebri 4 / 16
  10.201.124.44:22000
Ultra | Aim-Awp-KnF ServeR
aim_faraon 0 / 16
  10.201.124.44:25400
Ne[F]RiN| GaMer | Aim-Awp-KnF ServeR
35hp_2 4 / 20
  10.201.124.44:27100
Dragons | Aim-Awp-KnF ServeR
35hp_2 0 / 16
  10.201.124.44:27300
.::Mario::. | Aim-Awp-KnF ServeR
35hp_2 2 / 16
  10.201.124.44:27017
ASia-Game.OrG | Zombie Server
zm_3rooms 10 / 32
  10.201.124.44:23100
Power ON | Zombie ServeR
zm_restart_v3 0 / 16
  10.201.124.44:27016
ASia-Game.OrG | GunGame Server
gg_ship_fight 15 / 29
  10.201.124.44:27019
ASia-Game.OrG | Jailbreak Server
jb_oasis 16 / 32
  10.201.124.44:24700
[A] [S] [M] BaX | Jailbreak Server
jail_4ever 5 / 16
  10.201.124.44:27200
Prison Break | Jailbreak Server
jail_lightofdawn 0 / 32
  10.201.124.44:26720
Iran-jail | Jailbreak Server
jail_phoenix 0 / 16
  10.201.124.44:23600
BAX JAIL | Jailbreak Server
jail_4ever 7 / 20
  10.201.124.44:27090
ASia-Game.OrG | FootBall ServeR [Tournament]
soccerjam 1 / 31
  10.201.124.44:20090
ASia-GaMe Football Tournament [HLTV]
soccerjam 0 / 60
  10.201.124.44:27021
ASia-Game.OrG | Soccerjam - Knife
soccerjam 12 / 32
  10.201.124.44:27020
ASia-Game.OrG | Deathrun Server
deathrun_helvis 1 / 16
  10.201.124.44:32000
[T]hE [G]amE | Deathrun Server
deathrun_forest 1 / 16
  10.201.124.44:24100
Jumpers | Deathrun Server [Free VIP]
deathrun_forest2_fin​al​ 1 / 16
  10.201.124.44:28020
Iro Jump | Deathrun Server [Vip Free]
deathrun_gb_winter_f​inal4​ 1 / 16
  10.201.124.44:27023
ASia-Game.OrG | Multimod Server *Surf*
Surf_nD_easystab 1 / 30
  10.201.124.44:27024
AsiATecH.Ir | Kreedz Server [New Style!]
hb_vodkamouth 4 / 50
  10.201.124.44:27030
[P]rO BoyS | Kz/Hns Server [HideNSeek]
c21_imperialzone 0 / 20
  10.201.124.44:27014
ASia-Game.OrG | MatCh Server
de_nuke 0 / 32
  10.201.124.44:27001
ArrowBax.iR | Match SerVeR
de_dust2 1 / 18
  10.201.124.44:22400
Da[R]k | Match SerVer
de_dust2 1 / 16
  10.201.124.44:27444
No sXe | No sXe SerVer
de_dust2 10 / 14
  10.201.124.44:26300
Shahi Boy | Match SerVer
de_inferno 0 / 14
  10.201.124.44:27777
Distortion | Match SerVer
aim_sk_awp 0 / 14
  10.201.124.44:25800
Telesharix | Match SerVer
de_nuke 0 / 14
  10.201.124.44:26700
Nazi team | Match SerVeR
de_dust2 0 / 20
  10.201.124.44:25100
Battlefield | Match SerVer
de_dust2 0 / 14
  10.201.124.44:25200
Box_hill | Match SerVer
de_dust2 0 / 14
  10.201.124.44:25300
GR BAX | Match SerVer
de_inferno 0 / 14
  10.201.124.44:25500
Valiasr7 | Match SerVer
de_dust2 0 / 14
  10.201.124.44:35000
Funny BaX | Match Server
de_dust2 0 / 16
  10.201.124.44:25600
Glory kzm | Match SerVer
de_nuke 0 / 14
  10.201.124.44:26100
NiT Boys | Match SerVer
de_dust2 0 / 14
  10.201.124.44:26200
www.pulsedesign.ir | Match SerVer
de_inferno 0 / 14

لیست و وضعیت سرور های سی اس مکس
  10.7.1.16:27015
CsMax | Public Server[VIP Free]
de_dust2 0 / 32
  10.7.1.16:27016
CsMax | Zombie Server
zm_dark_camp 0 / 32
  10.7.1.16:27060
Poorya554 | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27074
Baraani Server | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27037
Power On | Zombie Server
zm_restart_v3 0 / 16
  10.7.1.16:27033
Power ON | JailBreak Server
jail_phoenix 0 / 16
  10.7.1.16:27045
Parsa-Ferrari | Public Server
de_dust2 2 / 16
  10.7.1.16:27035
CS BaX | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27038
Ahrar | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27029
.:[D]ark City:. | Awp Aim Knife Server
aim_crazyjump3 2 / 32
  10.7.1.16:27032
Bax Strike | Public Server
de_dust2 4 / 16
  10.7.1.16:27064
Webnevisan | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27034
BaX~GonBaD | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27036
Orange | AwpAim Knife Server
35hp_2 0 / 16
  10.7.1.16:27074
Baraani Server | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27062
Bojnord_Fighters | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27022
MaKoraN-Gaming | Public Server
de_dust2 0 / 32
  10.7.1.16:27049
GorgaN | Public Server
de_dust2 0 / 16
  10.7.1.16:27037
Power On | Zombie Server
zm_restart_v3 0 / 16
لیست و وضعیت سرور های ضعیف گیمز5
cs.games5.ir:25555
Watcher | Aim-Awp-Knife SerVeR
35hp_cbble_v2 0 / 18  
m.cs.games5.ir:22222
ShahRe AsHoUB | Match Server
de_inferno 0 / 16  
m.cs.games5.ir:27013
Nort | Match Server
de_dust2 0 / 16  
cs.games5.ir:27011
mashrotia | Public Server
de_torn 0 / 22  
m.cs.games5.ir:28001
.::Bax Zeus | Match Server | By IrCStrike::.
de_dust2 0 / 16  
cs.games5.ir:27300
ORANGE | Public Server
de_dust 0 / 32  
m.cs.games5.ir:27000
.:: [L]ive ::. | Match Server
de_nuke 0 / 18  
m.cs.games5.ir:20009
Old Trafford | Match Server
de_nuke 0 / 16  
m.cs.games5.ir:24264
[G]reat [A]ttack | Match Server
de_nuke 0 / 18  
m.cs.games5.ir:22220
Nitro Event | Match Server
de_inferno 0 / 16  
m.cs.games5.ir:27085
IRAN_MiX | Match Server
de_nuke 0 / 16  
cs.games5.ir:27013
MAFIYA B{A}X | Aim-Awp-Knife SerVeR
35hp_2house 0 / 18  
cs.games5.ir:27777
Imperial | Public Server
de_piranesi 0 / 22  
m.cs.games5.ir:28888
-NeGaTiVe | Match Server
de_nuke 0 / 18  
cs.games5.ir:27018
AreNa #2 | Public Server
de_kabul32 0 / 32  
m.cs.games5.ir:28585
Deluxe | Match Server
de_dust2 0 / 16  
cs.games5.ir:27015
Games5 | Public Server | SXE
de_dust2 0 / 32  
cs.games5.ir:26001
Pro Palang Va Abji Sara | Aim-Awp-Knife SerVeR
aim_awp3 0 / 22  
cs.games5.ir:23333
Cs-Borhan | Aim-Awp-Knife SerVeR
35hp_csp 0 / 22  
cs.games5.ir:22222
.::{KILLER BAX}::. | Aim-Awp-Knife SerVeR
35hp_csp 0 / 22  
m.cs.games5.ir:27007
MeGa playerS | Match Server
de_nuke 0 / 16  
m.cs.games5.ir:27015
Games5 | Match Server
de_train 0 / 18  
cs.games5.ir:20000
.:: Gamx - Public Server ::.
cs_estate 0 / 22  
m.cs.games5.ir:21000
BG+ | Match Server
de_train 0 / 16  
cs.games5.ir:27008
[S]ilenT | Public SerVeR
de_train 0 / 22  
m.cs.games5.ir:27400
.::C[4]::. | Match Server
de_nuke 0 / 18  
cs.games5.ir:28000
.::Bax Zeus | Public Server | By IrCStrike::.
de_train 0 / 32  
m.cs.games5.ir:27444
[Hold-Attack-Persian​]​ | Match Server
de_nuke 0 / 16  
m.cs.games5.ir:27270
Poker Strike | Match Server
de_nuke 0 / 16  
m.cs.games5.ir:25555
SP Server | Match Server
de_nuke 0 / 16  
cs.games5.ir:27444
[D]ar be [Dar] | Aim-Awp-Knife SerVeR
35hp_4 0 / 22  
cs.games5.ir:27016
AreNa #1 | Public Server
de_dust2 0 / 32  
cs.games5.ir:27014
[] | Public Server
de_dust2 29 / 32  
m.cs.games5.ir:27019
[A]ss[A]sSin[S]<<<>>​>[Ba]X​ | Match Server
de_inferno 0 / 16  
cs.games5.ir:26000
Rio3 | Public Server
de_dust2 0 / 32  
cs.games5.ir:27000
Top Game | Aim-Awp-Knife SerVeR
35hp_stylishdust 0 / 32  
m.cs.games5.ir:27020
MonsTeRS ~ | Match Server
de_nuke 0 / 16  
cs.games5.ir:27019
UL[T]rA<<<>>>[B]a[X]​ | Aim-Awp-Knife SerVeR
35hp_2_knifers 0 / 22  
m.cs.games5.ir:20076
Sinners | Match Server
de_dust2 0 / 18  
cs.games5.ir:28500
.::WizarD::. | Aim-Awp-Knife SerVeR
awp_india 0 / 22  
m.cs.games5.ir:28569
Wanted | Match Server
de_nuke 0 / 16  
cs.games5.ir:28888
persian soil | Public Server
de_storm 0 / 22  
m.cs.games5.ir:29500
~~~Sparrow~~~ | Match Server
de_dust2 0 / 16  
cs.games5.ir:28020
EaGle Game | Aim-Awp-Knife Server
aim_awp3 0 / 22  
cs.games5.ir:28585
.:T[N]T:. | Aim-Awp-Knife SerVeR
35hp_csp 0 / 22  
cs.games5.ir:27010
Rio | Public Server
de_dust2 0 / 32  
cs.games5.ir:27005
Heart Less | Public Server
de_inferno 0 / 32  
cs.games5.ir:27500
Rio2 | Public Server
de_dust2 0 / 32  
cs.games5.ir:27012
EpiC | Public Server
de_dust2 0 / 32  
cs.games5.ir:22229
.::[ReX]::. | Public Server
cs_militia 0 / 22  
لیست سرور های کاملا بروز و آنلاین هستند ...

همچنین می توانید سرور های خودتون رو در انجمن و فقط و فقط این قسمت
با ارائه کامل مشخصات و بدون هیچ اسپم .... به طور رایگان تبلیغ کنید !
منبع