صفحه اصلی - درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

جستجو

صفحه اصلی - درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

  • 1138

بخشودگی بیمه ای كارفرمایان خوش حساب

محمدحسن زدا گفت: بر اساس بخشنامه صادر شده، کارگاه‌هایی که به دلایل غیر ارادی از جمله حوادث غیرمترقبه و همچنین تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز امکان پرداخت حق بیمه را نداشته‌اند، می‌توانند با...

منبع