جستجو

IranPressNews : ايران پرس نيوز اخبار ايران و جهان

  • 673
آرش صیحی درباره احضار پاسداران بازنشسته؛ از چه می ترسند؟:

شاید جوانان امروزی بیاد نداشته باشند اما آنانیکه آنسوی مرز۴۰ سالگی قرار دارند وجانبازی واز خود گذشتگی سپاهیان دوران اولیه انقلاب وجنگ هشت ساله را بیاد دارند، بخوبی میدانند که تفاوتهای بسیاریست بین سپاهیان وسرداران آن دوران، با سپاهیان وسرداران امروزی بیاد دارندکه وقتی سردارحسین علائی که ازفرماندهان شناخته شده سپاه دردوران جنگ هشت ساله، درکنار باکری ها وهمت بود، تاب نیاورد ودرحمایت ازحقوق پایمال شده مردم وشعارهای گمشده ودزدیده شده انقلاب لب به اعتراض گشود، سرداران کنونی حکومت که با تمام قدرت به غارت وسرکوب مردم ترسیم مشغولند، چگونه بر این سردار پاک نیت تاختند واورا تا مرزخیانت وتهدید به مرگ مشایعت کردند کم نیستند سردارانی چون علائی که امروزگوشه گیرشده اند ودلی پرخون دارند ونخواهند پذیرفت که شرافت خودرا مثل امروزی ها به حراج بگذارند

منبع