IranPressNews : ايران پرس نيوز اخبار ايران و جهان

جستجو

IranPressNews : ايران پرس نيوز اخبار ايران و جهان

  • 163
یک ایرانی درباره چون زنان را به استادیوم راه دادم برکنار شدم:

جناب ناصر محمودی‌فر من و بسیاری دیگر از هموطنانمان هم میتوانستیم به جای شما باشیم و رئیس مجموعه ورزشی آزادی شویم و یا بسیجی و سپاهی شویم و با چماق بر سر مخالفان رژیم بکوبیم ولی به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در کل یک نظام آدمکش و غارتگر و بی حیاست هرگز راضی نمیشویم که چنین شغل ننگ آوری را قبول کنیم و بشویم نوچه دست یک مشت آدمکش که بعد از کشتن انسانهای بی گناه میگویند مامورم و معذور و اینجا باید به جناب عالی یادآورشوم که آن دسته از مردم ایران که درزباله ها به دنبال نان شب میگردند هم همین کار شما را میتوانند انجام دهند ولی وجدانشان به آنها اجازه چنین کاری را نمیدهد و بقول مردم امروز سگ آنها برشما مزدوران رژیم شرف دارد و برو خدا را شکر کن که به موقع از رژیم جدا شدی که در فردای ایران برای مزدوران رژیم چیزی نیست بجز خاری و زجر و ناله انتقام

منبع