IranPressNews : ايران پرس نيوز اخبار ايران و جهان

جستجو

IranPressNews : ايران پرس نيوز اخبار ايران و جهان

  • 2344
arzhang درباره مونیخ؛ نمک نشناسی ترکیه و حمله تند عربستان :

من به وزیر خارجه عربستان حق میدهم چون قبل از بیداری اعراب در سوریه که بعدش منجر به جنگ داخلی شد ایرانیانی که آخوندا به سوریه میفرستادند شکایت میکردند که به انها بخاطر شیعه بودنشان بی احترامی میشه و مغازه دارها از ما میخواستند با صدا بلند صحبت نکنیم و از دیدن ما متنفر بودند و این در شهر دمشق بود که مردمشان پیشرفته و دوست اسراییلیها هستند بیرون از دمشق که سنی های برادران آخوانی زندگی میکردند اگر دستشان به یک شیعه میرسید تکه پاره اش میکردند حالا که بشار اسد با کمک آخوندهای ایران میلیون سنی برادران آخوانی را گشتن و میلیونها فراری و میلیون زندانی در عوض آخوندها میخواهند سوریه را به یک کشور فقط شیعی درست شود کاری که در عراق با گشتن و فراری دادن سنی ها کردند یعنی ادامه فاجعه یعنی ادامه جنگ و مرگ

منبع