جستجو

آخرین اخبار از حوادث امروز تهران:درگیری های پراکندهحمله به اتوموبیل م

  • 1394

نیروی انتظامی با وجود حضور در میادین و خیابانهای اصلی شهر، سعی در آرام کردن اوضاع بدون ورود به درگیری ها را دارد.

گفتنی است حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی ، دو نامزد معترض انتخابات اخیر در راهپیمایی امروز حضور گسترده ای دارند، این افراد پلاکاردهایی در مورد نتایج انتخابات اخیر و همچنین شعارهایی چون" مرگ بر روسیه، یاحسین میرحسین، وای اگر صانعی حکم جهادم دهد! و ..." سرمی دهند.

آخرین خبر دریافتی حکایت از حمله جداگانه برخی افراد ناشناس به اتوموبیل میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی  دارد، در این برخورد شیشه های اتوموبیل خاتمی شکست.

منبع