اردوغان: ۳۰۰۰ تروریست را در جریان عملیات سپر فرات در سوریه از پای درآورده‌ایم

جستجو